سرخط
۱۷۱ سال پیش در چنین روزی توماس جانستون لیپتون در گلاسکو در شمال انگلیس زاده شد. می‌گفت: «نه از کسی کمکی گرفتم نه یک پول سیاه. فقط مادرم ستاره راهنمایم بود».