سرخط
حرف‌های وزیر نیرو درباره بدعادتی‌های مردم و تاکید او به رفع گرسنگی با یک وعده غذا، حاشیه‌ساز شد و او را به مخصمه‌ای جدی انداخت. رضا اردکانیان به نگاه فرادستانه و بی‌خبری از واقعیت‌های زندگی مردم عادی متهم شده است.