سرخط
اسماعیلی به بررسی جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان پرداخت و گفت: اساس این امر ابتدائا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر در بین قوانین کشور‌های مختلف است، توسط طراحان قانون اساسی در اصل ۱۴۲ بنیان گذاشته شد.