سرخط
تهران- ایرنا- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: محل اصلی حل مسائل پیش روی کشور مثل اقتصاد، صنعت، آسیب‌های اجتماعی، نوآوری در حوزه تولید و مصرف، توجه به تولید کالای مناسب و مصرف کالای ایرانی، دانشگاه است.