سرخط
تهران- ایرنا- «گئورگی ولسیانی» مدافع گرجستانی فصل گذشته نساجی مازندران با قراردادی ۲ ساله به سپاهان اصفهان پیوست.