سرخط
تهران – ایرنا- مدیر آموزش و پرورش قرچک گفت: پس از هفت سال، مدرسه عترت که با شکایت مالک، حکم قلع و قمع آن اجرا شده بود، بار دیگر به آموزش وپرورش این شهرستان بازگشت.