سرخط
پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است عملکرد تیم ملی با هدایت سرمربی بلژیکی قابل قبول و امیدوار کننده بوده است.