سرخط
پیشکسوت پرسپولیس از نمایش هجومی تیم ملی ایران با هدایت مارک ویلموتس تمجید کرد.