سرخط
ضیا عربشاهی، پیشکسوت پرسپولیس نسبت به حواشی حول محور باشگاه واکنش تندی را نشان داد.