سرخط
سعادتمند رئیس هیات مدیره استقلال از سمت خود کناره گیری کرد.