سرخط
مدافع ملی پوش فوتبال ایران، امروز و طی مصاحبه ای خداحافظی خود از تیم ملی فوتبال ایران را اعلام کرد. اتفاقی که عنوان پیش از اردوی اخیر تیم ملی مطرح شده بود که سرمربی تیم آن را رد کرده بود.