سرخط
به نظر می رسد در حال حاضر پل پوگبا بیشتر تمایل برای پیوستن به یوونتوس دارد تا رئال مادرید.