سرخط
رضا خالقی‌فر که فصل گذشته در ماشین سازی تبریز حضور داشت، به تیم پارس‌جنوبی‌جم پیوست.