سرخط
سنندج - ایرنا - مدیرکل استاندارد کردستان از آزمون ۳۲۲ نمونه گمرکی و واحد تولیدی در سه ماهه امسال خبر داد.