سرخط
رئیس دادگستری شهرستان کلاله از بازگشت ۹۵ هکتار از اراضی ملی به منابع طبیعی با رای قضات کلاله خبر داد.