سرخط
همدان از شهر‌های سردسیر و مرتفع ایران است که در دامنه کوه الوند قرار دارد.