سرخط
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت درباره اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۹۷ حدود ۸۰۰ مشترک برق غیرمجاز شناسایی و ساماندهی شد.