سرخط
با اعلام کریم باقری تمرینات پرسپولیس فردا تعطیل شده و بازیکنان در تست پزشکی حاضر خواهند شد.