سرخط
دولت پاکستان در ادامه رفع موانع خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF )، تلاش برای جلوگیری از فعالیت گروه های افراطی و ممنوعه را تشدید و در همین راستا ۱۲ نفر از جمله هشت نفر از اعضای گروه جیش محمد را به جرم تامین مالی تروریسم محکوم به مجازات کرد.