سرخط
موضوع بی‌خانمانی و مواد مخدر یکی از معضلاتی است که بیشتر شهر‌های انگلیس با آن مواجه هستند و موضوعی که در این باره مطرح است دسترسی آسان به مواد مخدر در این شهر‌ها است.