سرخط
خبرگزاری هرانا – محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، از ناحیه ساعد دست چپ به تومور استخوانی دچار است. وضعیت وی در دوران . . . نوشته تومور استخوانی و محرومیت درمانی سلامت محمد حبیبی را تهدید می کند اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.