سرخط
سمنان- ایرنا- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور روز دوشنبه ۲ طرح روستایی را با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر در روستای جزن و حسین آباد حاج علی نقی دامغان افتتاح کرد.( عکس: میثم اسماعیلی)