سرخط
یک افسر پلیس رژیم صهیونیستی با تهدید نوجوانان حاضر در یک پارک اقدام به شلیک به آنان کرده و یک نوجوان سیاهپوست را به قتل رساند.