سرخط
تهران- ایرنا- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش نفت و گاز را بررسی کرد.