سرخط
تبریز-ایرنا- کلینیک مرکزی حقوق کودک در قالب 47 میز در فرهنگسرای الغدیر تبریز راه اندازی شد.