سرخط
تهران- ایرنا- بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعه ای تخصصی بخش صنعت ومعدن کشورمان در سال‌های نخست پس از انقلاب و از ادغام چند موسسه مالی توسعه ای تشکیل شد تا بتواند با بکارگیری ابزارهای مالی مناسب، رسالت تجهیز و تامین منابع را برای طرح های توسعه صنعتی کشورمان برعهده گیرد.