سرخط
اهواز - ایرنا - شکایت بازیکن سابق استقلال خوزستان موجب شد این باشگاه محکوم به پرداخت بدهی این بازیکن شود.