سرخط
تهران - ایرنا - پایگاه خبری "عربی ۲۱" در گزارشی به قلم "یاسر الزعاتره" با اشاره به رفتارهای ضد و نقیض رییس جمهوری آمریکا در قبال تهران، این نحوه برخورد را ناشی از سردرگمی "دونالد ترامپ" در پرونده ایران توصیف کرد.