سرخط
پکن- ایرنا- همزمان با انجام نخستین پرواز مسیر تهران- شنزن - تهران هواپیمایی ماهان، مراسم افتتاحیه این خط روز دوشنبه در فرودگاه شنجن برگزار گردید.