سرخط
لندن – ایرنا – وزیر نفت ایران در دیدار با دبیر کل اوپک هشدار داد: اعمال تصمیم های های خارج از این سازمان بقاء آن را تهدید می کند.