سرخط
ساری – ایرنا – اورژانس مازندران اعلام کرد که تعطیلات چهار روزه پنجم تا نهم تیر ماه در این استان گردشگر پذیر بیش از 600 مصدوم تصادفی داشت .