سرخط
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تهران گفت: در سه ماه امسال، ۱۹ نفر در سدها، رودخانه ها و تاسیسات آبی این استان جان باختند.