سرخط
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از تجهیز200 نفر از مأموران پلیس ۱۱۰ به لباس دوربین‌دار خبر داد.