سرخط
سه تیم پرطرفدار فوتبال ایران با سرمربیان خارجی متفاوت لیگ نوزدهم را آغاز می کنند و این می تواند به معنای تغییر سبک عمده در بازی مدعیان اصلی باشد.