سرخط
برادر میترا استاد از انصراف از قصاص محمدعلی نجفی و بخشش او خبر داد. وکلای اولیای دم نیز این خبر را تأیید کردند. شهردار اسبق تهران که متهم به قتل همسر دوم خود میترا استاد بود، از سوی دادگاه به قصاص محکوم شده بود.