سرخط
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در جدیدترین آرای خود ۲ باشگاه لیگ برتری را محکوم کرد.