سرخط
باشگاه پرسپولیس با ۳ تن از طلبکاران مهم خود تسویه حساب کرد.