سرخط
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به تاثیرات اخراج جان بولتن در اجرای سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران پرداخته است.