سرخط
اصفهان- ایرنا- مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حدود ۲۷۳ میلیارد تومان از مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شده است.