سرخط
تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه در سالروز واقعه ۱۱ سپتامبر با یادآوری نقش تیم بی در این حادثه تروریستی تاکید کرد: تیم بی از طریق تروریسم اقتصادی برای جنگ با ایرانیانی نقشه می‌کشد که به احترام قربانیان این حادثه شمع روشن کردند.