سرخط
ارومیه - ایرنا - رئیس اتحادیه پوشاک و خیاطان ارومیه گفت: قیمت فرم مدارس در ارومیه تا ۸۰ درصد افزایش یافته‌است.