سرخط
فیلیپ کوتینیو در مصاحبه ای که با روزنامه ی بیلد آلمان داشت از شرایطش در مونیخ و خوشحالی‌اش از بازی برای بایرن گفت.