سرخط
۱۸۰ مورد از درخواست‌های حقوقی و قضایی شهروندان با حضورمعاونین قضایی دادگستری استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت.