سرخط
مهاجم آرژانتینی بانوی پیر در ماه ژانویه این تیم را ترک نخواهد کرد.