سرخط
رییس کل دادگستری استان زنجان در نشست مشترک قضایی و انتظامی این استان بر لزوم تجهیز دستگاه قضایی و انتظامی به دانش روز تاکید کرد.