سرخط
بوشهر- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: با نگاه عدالت آموزشی فاصله مدرسه‌ها باید از نظر امکانات و تجهیزات کاهش یابد.