سرخط
خبرگزاری هرانا – روز گذشته و امروز در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۵ کارگر در ۳ حادثه جداگانه در شهرهای گچساران، اردبیل و اسفراین دچار . . . نوشته مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.