سرخط
سفر از پیش تعیین شده علی لاریجانی به ترکیه لغو شد.