سرخط
روسیه به تهاجم ترکیه به شمال سوریه واکنش نشان داد.