سرخط
تمهیدات متروی تهران برای مسابقه فوتبال تیم های ایران و کامبوج اعلام شد.